Nieuwbouw/verbouw

Nieuwbouw van molens komen zelden voor en zijn dan ook unieke projecten. Zo heeft Burum bijvoorbeeld haar molen, die door brand in 2012 geheel werd verwoest, kunnen behouden door de herbouw van de molen “De Windlust”. Een ander voorbeeld is molen “De Hoop” te Stiens, die om dezelfde reden door ons is herbouwd. Deze ervaringen biedt voor ons als bedrijf weer de mogelijkheid om onze kennis op dit gebied verder te vergroten en dit mede aan de hand van deze projecten uit te dragen.

Hoewel nieuwbouw van molens uniek is, hebben wij de specialisten in huis die hier vol passie aan werken.

Bijbehorende projecten

Heropbouw Molen De Windlust

Het twee eeuwen oude boegbeeld van Burum is in zijn oude glorie hersteld, nadat in 2012 de molen tot aan de grond is afgebrand.

Heropbouw Molen De Hoop

In 1993 is Molen de Hoop herbouwd, nadat op nieuwjaarsdag 1992 de molen door vuurwerk tot op de onderbouw werd verwoest.

menu